Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Babinie w roku szkolnym  2021/2022:

Małgorzata Zaborska - przewodnicząca RR

Anna Krzysztoń - zastępca przewodniczącej

Agnieszka Rak - sekretarz

Anna Iwaniak - skarbnik