Czym jest FOMO ?  Kogo dotyczy to zjawisko? Jak go dostrzec? Jak pomóc?

Zachęcamy do zapoznania z poniższymi materiałami.

FOMO  (ang. Fear of Missing Out) czyli lęk przed odłączeniem.   

Materiały: