UWAGA ÓSMOKLASIŚCI!

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

14 maja 2024 r. godz. 9.00 - egzamin z języka polskiego

15 maja 2024 r. godz. 9.00 - egzamin z matematyki

16 maja 2024 r. godz. 9.00 - egzamin z języka obcego nowożytnego

Informator o szkołach ponadpodstawowych województwa lubelskiego na rok szkolny 2023/2024 - https://www.kuratorium.lublin.pl/informator.php

Informacje o egzaminie - Centralna Komisja Egzaminacyjna