2 kwietnia obchodziliśmy Dzień Świadomości Autyzmu.
Chcemy potraktować to, jako wstęp do rozmów o neuroróżnorodności i atypowych wzorcach rozwoju.
Dla naszej społeczności szkolnej ważne są potrzeby osób neuroatypowych, nie tylko z cechami spektrum autyzmu, ale również z dysleksją, ADHD, dyspraksją, czy zespołami genetycznymi i in. Z tego względu zdecydowaliśmy się na symbolikę złotej nieskończoności (Au – złoto), która odzwierciedla nieskończoną ilość wariantów rozwoju oraz jest zgodna z tym, co głoszą nauroatypowi samorzecznicy.
W kwietniu w sposób szczególny zachęcamy wszystkich do otwartości na odmienność, empatyczne wsparcie osób z trudnościami, dostrzeganie mocnych stron i potencjału osób z autyzmem oraz wspólne tworzenie neurokultury.
 1  2

Z okazji Międzynarodowego Dnia Matematyki w naszej szkole odbył się Turniej matematyczny ,,1 z 10". Uczniowie z klas 4-7 odpowiadali na pytania o różnym stopniu trudności obejmujące zakres materiału danej klasy. Pierwsze dwie rundy turnieju wyłoniły finałową trójkę uczniów: Amelię z klasy 7 oraz Konrada i Karola z klasy 5. Na szczycie podium stanął Konrad Krzysztoń. Wszystkim uczestnikom gratulujemy wiedzy i dziękujemy za wspólną zabawę.

1 2 
W Wielkim Tygodniu w świątecznej już atmosferze, cała społeczność szkolna
zebrała się podczas tradycyjnego Spotkania Wielkanocnego. W tym roku spotkanie uświetnił występ dzieci z oddziałów przedszkolnych. Mali aktorzy przygotowali inscenizację, która przybliżyła nam polskie tradycje wielkanocne.
Na spotkaniu nie zabrakło również dzielenia się tradycyjnym jajeczkiem.
Odbyło się też rozstrzygnięcie rodzinnego konkursu na najpiękniejszy stroik wielkanocny.
1 2 3
5 4 7

5 marca w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Pisarzy uczniowie kl. 4-8 uczestniczyli w quizie, podczas którego musieli wykazać się znajomością najważniejszych utworów z zakresu literatury polskiej i obcej, które poznali w tym roku szkolnym podczas lekcji języka polskiego. Rywalizacja była bardzo zacięta. Główną nagrodę zdobyły przedstawicielki kl. 4 - Natalia Iwaniak i Zuzanna Bojarska, które wygrały dla swojej klasy dodatkowych 20 minut podczas wybranego sprawdzianu z języka polskiego z możliwością korzystania z własnych notatek. Z kolei uczniowie Oddziału Przedszkolnego oraz kl.1-3 przygotowali ilustracje nawiązujące do treści ich ulubionych książek. Wszystkim dziękujemy za aktywny udział w wydarzeniu, na którego kolejną edycję zapraszamy już w przyszłym roku szkolnym.

1 2 3 4 5