Anna Musiej 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Babinie,

nauczycielka historii i wychowania do życia w rodzinie 

Joanna Mozel

Nauczycielka oddziału przedszkolnego

Agata Cabań

Nauczycielka oddziału przedszkolnego

Hanna Zioło

Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, wychowawczyni klasy I

Emilia Całka

Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i logopedii, wychowawczyni klasy II

Edyta Czerska

Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, wychowawczyni klasy III

Iwona Kuś-Jankowska

Nauczycielka matematyki, wychowawczyni klasy VI

Agata Ruszniak

Nauczycielka informatyki i fizyki

Monika Wolska

Nauczycielka języka polskiego

Sylwia Krasowska

(zast. za Martę Kalamon)

Nauczycielka języka angielskiego, wychowawczyni klasy IV i V

Marzena Plewik

Nauczycielka geografii, przyrody i doradztwa zawodowego

Konrad Kotłowski

Nauczyciel biologii i chemii

Ireneusz Rumiński

Nauczyciel wychowania fizycznego i techniki

Anna Sadlak

Nauczycielka religii

Marta Pietraś

Nauczycielka muzyki

Agata Stachyra

Nauczycielka języka niemieckiego

Ewa Furtak

(zast. za Martę Kalamon)

Nauczycielka plastyki

Justyna Trela-Ul

Nauczycielka wspomagająca, pedagog specjalny, wychowawczyni klasy VIII

Iga Ukalska-Piros

Nauczycielka wspomagająca, psycholog szkolny